SF O’ŽILJAK

sf tribina

Klub O’grada započinje sa serijom tribina SF  O’ŽILJAK  u O’gradi, posvećenih znanstvenoj fantastici, fantasyju i horroru u umjetnosti, popularnoj kulturi i svakodnevnom životu, u nas i u svijetu. Prva tribina zakazana je 5.6.2014. u 20 sati!!!

Prva, uvodna tribina, biti će posvećena znanstvenoj fantastici i njoj srodnim žanrovima, fantasyju i horroru, općenito.

Znanstvena fantastika (science fiction – SF) žanr je koji je obilježio zadnjih stotinjak godina popularne kulture, čvrsto se svojim idejama i slikama usjekavši u svijest sveukupnog čovječanstva. Govoreći o budućnosti i dalekim prostranstvima svemira, znanstvena je fantastika progovarala o sadašnjosti na našem vlastitom planetu, stvarajući niz metafora što su postale sastavni dio naše stvarnosti. Iako se znanstvena fantastika, fantasy i horror najčešće povezuju s američkom popularnom prozom i visokobudžetnim filmovima, ovaj je žanr prisutan i uspješno se razvija diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj.

Pokušati ćemo odgovoriti na pitanje što je znanstvena fantastika, koji su njeni korijeni, kako ona utječe na kulturu, znanost, politiku, svakodnevni život? Zašto se čini da u novije vrijeme znanstvena fantastika gubi primat pred fantasyjem? Zašto su znanstvena fantastika i srodni žanrovi sve do nedavno bili prezreni u tzv. službenim kulturnjačkim i akademskim krugovima? Konačno, jesmo li počeli živjeti znanstvenu fantastiku?

Tribine SF O’ŽILJAK u O’gradi osmišljava i vodi Aleksandar Žiljak, ilustrator, pisac znanstvene fantastike i fantasyja (zbirke Slijepe ptice, Božja vučica i Knjiga beštija, roman Irbis), suurednik – s Tomislavom Šakićem – antologije hrvatske znanstvenofantastične novele Ad astra i časopisa UBIQ, te urednik nekoliko zbirki priča naših najrenomiranijh pisaca znanstvene fantastike. Pozvani ste svi, oni koji vole znanstvenu fantastiku i oni koji će je tek zavoljeti!

Tribina prva:  5.6.14. u 20 sati. Dobrodošli!!!