Tečaj obrade fotografija! Novo u O’GRADI

 

Ako se bavimo digitalnom fotografijom, moramo poznavati i računalnu obradu digitalnih fotografija, jer ova dva područja gotovo su nerazdvojiva. Kroz ovaj modul tečaja  praktično će se raditi na svim vrstama konvertiranja i prijenosa fotografija s memorijskih kartica na računalo, osnovnoj obradi fotografija (obrezivanje na željenu mjeru, svjetlina, zasićenost boja,  oštrina fotografija, konvertiranje u crno-bijelu ili duotonsku fotografiju…) i retuširanju fotografija (od uklanjanja ili dodavanja dijelova fotografija pa sve do retuša portreta).

Polaznicima će za sudjelovanje na tečaju biti potrebno vlastito prijenosno računalo sa instaliranim adekvatnim računalnim programima za obradu fotografije.

Tečaj počinje u četvrtak 24. 3. u 18 sati i trajat će 26 školskih sati.

Sve ostale informacije nazovite na 098 1919 213 ili info@fotonauk.com

više na www.fotonauk.com